PENGENALAN

Program ini akan dijalankan secara dual latihan di mana sebahagian latihan akan dijalankan di pusat latihan KYPAS serta penempatan industri.
Merupakan program kerjasama antara pihak KYPAS dan beberapa industri yang berkaitan bagi menempatkan peluang serta kerja bagi golongan sasar (belia/asnaf/pekerja industri yang berkelayakan)

1. OFFSHORE MARINE IN HOSPITALITY & MANAGEMENT

Maklumat lanjut

2. BASIC SCAFFOLDING & RIGGER (L1)

Maklumat lanjut

3. OFFSHORE INTERMIDIATE SCAFFOLDING (L2)

Maklumat lanjut

4. BARISTA (FOUNDATION & INTERMEDIATE LEVEL, BASIC LATTE ART)

Maklumat lanjut

5. BARBERING COURSE & TRAINING

Maklumat lanjut