Pengenalan
Dalam kursus ini, pelajar didedahkan berkaitan kaedah dan teknik kedudukan mengimpal serta proses kimpalan yang meliputi teknik kimpalan arka dan teknik kimpalan gas arka. Pelajar juga akan mengikuti latihan didalam kaedah pemotongan bahan logam dengan menggunakan ositelin, plasma dan kaedah mekanikal. Pelajar juga akan didedahkan dengan kaedah dan prinsip pemeriksaan kimpalan iaitu ujian musnah dan tanpa musnah.

Kod BidangNama BidangTempoh Pengajian
MC-024-3:2012Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam18 Bulan

Syarat Kemasukan
1. Berumur 16 hingga 35 tahun.
2. Boleh membaca, menulis dan mengira.
3. Tidak rabun warna.

Peluang Kerjaya