Pengenalan
Sepanjang mengikuti kursus ini, pelajar akan diberikan latihan berkaitan kaedah mendawai, memasang, mengendali dan menguji pendawaian satu dan tiga fasa(domestik dan indusri). Mencari, mengesan dan membaikpulih kerosakan litar elektrik serta mengawal, menyelenggara alat janakuasa, motor dan peralatan elektrik indusri juga diberi penekanan sepanjang latihan.

Kod BidangNama BidangTempoh Pengajian
EE-320-3:2012 Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Tiga Fasa12 Bulan
EE-320-2:2012Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa6 Bulan

Syarat Kemasukan
1. Berumur 16 hingga 35 tahun.
2. Boleh membaca, menulis dan mengira.
3. Tidak rabun warna.

Peluang Kerjaya
Juruteknik elektrik.
Pembantu pendawaian 1 fasa dan 3 fasa.
Usahawan kedai elektrik.
Menjadi tenaga pengajar di Institut Pengajian Tinggi Kemahiran.
Membuka syarikat kontraktor elektrik.