+609 567 1333 | Jalan Dato' Bahaman, Kubang Buaya, 25250 Kuantan, Pahang Darul Makmur

A Berita @ KYP Advanced Skills

Jun 11, 2020 468times
Featured

Housewives Enhancement & Reactive Talent Scheme - HEARTS

Sebuah program khas usaha sama antara Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills (KYPAS) dengan Pembangunan Sumber Manusia Bhd (PSMB) di bawah skim Housewives Enhancement and Reactive Talent Scheme (HEARTS).

Objektif:
Melatih suri rumah untuk mengambil bahagian secara aktif di dalam pembanguna ekonomi negara melalui pekerjaan / bekerja sendiri.
Menyediakan platform kepada surirumah menguasai kemahiran baru.

Syarat Utama:
Suri rumah & ibu tunggal sahaja
Warganegara Malaysia
Tidak bekerja
Berusia 25 - 60 tahun

KLIK UNTUK DAFTAR
Go to top