visi

KYP Advanced Skills berazam menjadi salah sebuah Institusi latihan kemahiran terulung panduan ilmu praktis dan pengetahuan bagi melahirkan masyarakat berketerampilan.

misi

Untuk muncul sebagai Institusi latihan kemahiran profesional berintegrasikan perniagaan seiring dengan teknologi dan pemasaran industri serta memenuhi tanggungjawab sosial kepada komuniti.