Kod Bidang

FB-024-2/3:2012
FB-081-4:2012

Tempoh Pengajian

Tahap 2 - 6 Bulan
Tahap 3 - 12 Bulan
Tahap 4 - 12 Bulan + 3 Bulan Latihan Industri

Penerangan Kursus

Kursus ini dibentuk khusus untuk membentuk peranan individu apabila bekerja di pejabat serta pengurusan yang berkesan. Pendekatan yang digunakan mengambil kira kesemua faktor utama sebuah pengurusan pejabat berkesan. Kursus ini juga turut menerangkan tentang asas pengurusan pejabat dan penyeliaan untuk diamalkan dalam tugas-tugas harian. Ia dapat memupuk sikap positif terhadap kerja dan berperanan sebagai penyelia dan pentadbir.

Syarat Kemasukan

Berumur 16 hingga 35 tahun serta boleh membaca, menulis dan mengira dan tidak rabun warna (kursus yang berkaitan)

Prospek Kerjaya