Kod Bidang

ME-020-2/3:2012

Tempoh Pengajian

Tahap 2 - 6 Bulan
Tahap 3 - 12 Bulan

Penerangan Kursus

Kursus ini memberi pendedahan latihan dalam bidang teknologi penyejukbekuan dan penyaman udara dengan memberi penekanan kepada aspek teori dan amali dalam pengujian dan penyelenggaraan sistem penyaman udara domestik/industri, menganalisa dan merekabentuk susunatur sistem penyaman udara.

Syarat Kemasukan

Berumur 16 hingga 35 tahun serta boleh membaca, menulis dan mengira dan tidak rabun warna (kursus yang berkaitan)

Prospek Kerjaya