Kod Bidang

MC-24-3:2012

Penerangan Kursus

Tempoh Pengajian

Penerangan Kursus

Dalam kursus ini pelajar didedahkan tentang semua kaedah dan teknik kedudukan menimpal serta proses kimpalan yang meliputi tenik kimpalan arka dan teknik kimpalan gas arka dan kaedah pemotongan bahan logam dengan menggunakan ositelin, plasma dan kaedah mekanikal.
Pelajar juga didedahkan dengan kaedah dan prinsip pemeriksaan kimpalan iaitu ujian musnah dan tanpa musnah.

Syarat Kemasukan

Berumur 16 hingga 35 tahun serta boleh membaca, menulis dan mengira dan tidak rabun warna (kursus yang berkaitan)

Prospek Kerjaya