Pengenalan

“SHORT COURSES” merupakan program kursus jangka pendek yang dianjurkan oleh pihak Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills (KYPAS).

Objektif

Meningkatkan keupayaan menjana pendapatan isi rumah.

Memberi peluang latihan kepada golongan sasar yang ingin meningkatkan hasilkerja serta kualiti diri agar kebolehan mereka seganding dengan keperluan syarikat dan perkembangan teknologi semasa.