Program Ditawarkan

KYP AS berhasrat menawarkan 11 jenis Kursus Jangka Pendek sebagai program latihan yang bersesuian dengan kumpulan sasar. Kursus Jangka Pendek ini akan dijalankan di kampus KYP AS Kuantan dan Karak mengikut kesesuian fasiliti program yang ditawarkan.

Kursus dianggarkan akan memakan masa 2 hari mengikut kesesuian modul. Tarikh kursus adalah tertakluk kepada jumlah permohonan bagi sesuatu kursus. Pendekatan yang diambil dalam melaksanakan kursus adalah:

Kelas Teori

Kelas Amali / Hands-On

Slot taklimat keusahawanan/ bimbingan kerjaya

Kursus jangka pendek yang ditawarkan merangkumi bidang seperti berikut:

1. Kursus borong China

Proses memborong barangan dari China menggunakan teknik-teknik yang betul.

Urusan sebelum ke China diterangkan secara terperinci.

2. Online Business Set Up Workshop

Target online marketing.

Strategi promosi.

Teknik pemilihan produk.

Close deal dan follow up.