Kalendar Akademik

Kalendar Akademik

Kalendar akademik menyediakan rangka kerja aktiviti di dalam satu sidang akademik. Sidang akademik tahunan di Kolej Yayasan Pahang Advanced Sklls di bahagikan kepada dua semester dan juga kursus-kursus yang di kendalikan semasa cuti akhir semester. Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills mengadaptasi Sistem Semester dan tahun akademik yang dilaksanakan secara amnya adalah seperti berikut:

PerkaraDurasi
Perkuliahan Bahagian Pertama9 Minggu
Cuti Pertengahan Semester1 Minggu
Perkuliahan Bahgian Kedua9 Minggu
Minggu Portfolio2 Minggu
Minggu Peperiksaan Akhir2 Minggu
Cuti Antara Semester4 Minggu
Durasi Bagi Setiap Semester27 Minggu

Tahun 2018 / Kemasukan Julai

1. Penyediaan Makanan

2. Penyedia Roti

3. Pengurusan Pejabat

4. Sistem Komputer

5. Rekaan Fesyen

6. Elektrikal

7. Automotif

8. Kimpalan

9. Penyejukbekuan & Penghawa Dingin

Tahun 2018 / Kemasukan Januari

1. Penyediaan Makanan

2. Penyedia Roti

3. Pengurusan Pejabat

4. Sistem Komputer

5. Rekaan Fesyen

6. Elektrikal

7. Automotif

8. Kimpalan

9. Penyejukbekuan & Penghawa Dingin